هشدار CDC در مورد خوردن و بو کردن وایتکس برای پیشگیری از ابتلا به کرونا