محققان سنگاپوری دستگاهی شگفت‌انگیز برای تولید برق از سایه ساختند