استخدام کارشناس اپراتور پشتیبانی بصورت دورکاری در شرکت سامانه ارتباطات قاصدک