مربی تا زمانی که توان و نیز خواهان دارد، باید کار‌ کند/ فرکی: اولین بار نیست که جانشین جلالی شده‌ام