ناو هواپیمابر آبرهام لینکلن در دریای عرب متوقف شده