خالقان "گیم آو ترونز"، به‌دنیای "جنگ‌های ستاره‎‌ای" می‌روند