نخستین واکنش‌ جیم جارموش، به‌نقدها [ی اغلب منفی] و تحلیل‌ها بر فیلم‌اش که در افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی کن به‌نمایش درآمد+ گزارشی از سویه‌های سیاسی ضددانلد ترامپ فیلم/ کن 2019 در "کافه سینما"- 7