طرز تهیه کوکو رشته ای و نکاتی برای ایجاد طعم واقعی در آن