سریال Game of Thrones: توضیحاتی در مورد اقدام جیمی لنیستر در قسمت پنجم از فصل هشتم