جوک های خنده دار - سری 79
حیف نون سرشو می کنه تو بهشت می گه: آب داغ می خواین؟! می گن: نه. می گه: باشه، پس من یه دونه موز برداشتم! فرستنده: میلاد یکی از شیخ پرسید: اگه توی جنگل در حال نماز باشیم و یهو یه شیر جلومون سبز بشه، بهتر اینه که نماز رو بشکنیم و فرار کنیم یا بایستیم و به نماز ادامه بدیم؟ شیخ جواب داد: ا جوک های خنده دار - سری 79