آزار جنسی گروهی دانش‌آموزان، در مدرسه‌ای در غرب تهران/ متهم اقرار کرد