دیدار وزیر امور خارجه عمان با رئیس مجلس شورای اسلامی