استخدام خیاط ماهر آقا جهت یک شرکت معتبر در شهرک صنعتی صفادشت