جدیدترین تصویر از مزار سردار سلیمانی؛ ۴ ماه بعد از شهادتش