چه وقت باید به‌نقش این برنامه، و خود سازمان در سال‌های گذشته در این مسیر، رسیدگی شود؟!/ فراستی، کارشناس معمول برنامه‌های سیما، در "دورهمی": «سلبریتی‌های ایرانی با پولِ کثیف رشد کرده‌اند و با پولِ کثیف شده‌اند سلبریتی»!/ - "کافه سینما"، ضمن تایید این نکته در بسیاری از موارد، این پرسش را مطرح می‌کند، که: خود "دورهمی" مدیری و به‌تبع آن صداوسیما که کارشناس‌اش دیگران را متهم می‌کند، چه وظیقه و نقشی در پروسه‌ی پرورش چنین سلبریتی‌هایی داشته‌اند و چه سلبریتی‌های وابسته به‌اقتصاد مرکزی دیگر را پرورش داده است؟!/ خود سازمان کی پاسخ‌گو خواهد بود؟!/ خود سازمان غیرشفاف که حتا دستمزد همین دو مجری و کارشناس‌اش معلوم نیست، کی پاسخ‌گو خواهد بود؟!