ترافیک نیمه سنگین در شمال به جنوب محور‌های هراز و فیروزکوه