سرلشکر صفوی: آیات قرآنی، احادیث و روایات اسلامی نوید دهنده از بین رفتن رژیم صهیونیستی است