امام جمعه اهل سنت زاهدان: مردم از مصافحه و معانقه در روز عید فطر خودداری کنند