SMS های زیبا جملات قصار سری 168
قدرتِ کلماتت را بالا ببر نه صدایت را. این باران است که باعث رشد گل ها می شود، نه رعد و برق . چه قدر دیر می فهمیم که زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم. این روزها دلگرمی می خواهم وگر نه چیزی که زیاد است سرگرمی.. برای كشتیهای بی حركت، موج ها تصمیم می گیرند. باید دنبال شادی SMS های زیبا جملات قصار سری 168