استخدام کارگر و برش کار ماهر جهت قسمت خرد کن در یک کارخانه قند