پرومو قسمت دوم از فصل هشتم سریال Game of Thrones آماده شدن وینترفل در برابر ارتش مردگان را نشان می دهد!