گزارش تصویری تیوال از نمایش بی صدایی / عکاس: سید ضیا الدین صفویان