مرتضی لطفی، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی شد