استخدام نیروی خدماتی یا نظافتی در نمایندگی اپل و سامسونگ