ایرنا: منع شرکت ضرغامی در جلسات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی توسط رهبری صحت ندارد