طرح تقویت سپاه نهایی شد/فردا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد