ایرنا: رهبری توصیه‌ای درباره شرکت در جلسات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی نداشته‌اند