مقام معظم رهبری: حرکتی که در امداد به سیل‌زدگان می‌بینید، آموزش شهدای ماست