چگونه می‌توان مستحقان وام یک میلیونی را شناسایی کرد؟