سوریه به جایگاه حقیقی خود باز می‌گردد/ اجازه نمی‌دهیم توطئه آمریکایی- صهیونیستی در کشورمان عملی شود