پلمپ و تعطیلی بیش از ۱۸۸ خانه مبله در بوشهر/ بازگرداندن گردشگران آلمانی