جزئیات انسداد راه‌های استان تهران/ محدودیت خروج در تمام استان‌ها