طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» تشریح شد/ تشدید محدودیت‌ها