استخدام کارشناس فنی برق آقا با حقوق اداره کار در شیراز