استخدام یک شرکت دانش بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات