مرد آزاد!/ بشنوید: یک پادکست "کافه سینما"یی: امیر قادری درباره ی استیو مک‌کویین/ همراه با قطعاتی شنیدن‌ای از جری گلدسمیت، لالو شیفرین و میشل لوگران/ نودمین سال‌گرد تولد ستاره‌، و یکی از مولفان "بولت"، "پاپیون" و "فرار بزرگ" است