استخدام بازاریاب در زمینه فروش سیم و کابل با حقوق ثابت در تهران