کروناویروس تا 17 روز پس از خروج مسافران در کشتی کروز پرنسس زنده ماند