صعود والنسیا، ناپولی و چلسی به دور یک چهارم نهایی لیگ اروپا