بهزاد نبوی: شیخ‌الاسلامی را تا همین چند روز اخیر نمی‌شناختم