جزییات یک جنجال باورنکردنی در مسجد سلیمان / گزارش ویژه: عادل از علی دایی خوف نکرد!