حق ما فقط برد بود/ گل‌محمدی: داور امروز خیلی ترسو بود