قطعا لایق پیروزی بودیم/ لیکنز: فکر می‌کنم مسعود شجاعی را دوست ندارید