سردار نقدی: دستمان پر است اما مشکلات داریم/ راه خود را از مسیر شهدا جدا کردیم