اعلام وضعیت اضطراری در ایالت کالیفرنیا در پی شیوع کرونا