جهانپور:هیچ شهری تعطیل نخواهد شد/قرنطینه ووهان رضایت بخش نبود/رژیم پنج دارویی ضد کرونا