چرا فقط دلال‌ها و نمایشگاه‌داران می‌توانند ثبت نام کنند؟