لیست انتخاباتی «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» در تهران منتشر شد