رحیم‌صفوی: دولت به تنهایی قادر به انجام همه امور نیست