تکنولوژی هوش مصنوعی می‌تواند در مورد حیات فرازمینی به ما دروغ بگوید!